Bjorn
Veldhuis

Installatie

techniek

Search here:

Disclaimer

De website veldhuistechniek.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links naar bedrijven of organisaties waarmee wij samenwerken, zijn eigendom van Veldhuis techniek. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veldhuis techniek.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Veldhuis techniek op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Veldhuis techniek wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Veldhuis techniek behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen via info@veldhuistechniek.nl